įmislė

įmislė
įmislė? (orig. imiesle) sf. proga: Čia turim gerą įmislę ant pagelbėjimo artymo srš. Žmonės ieško tokių įmislių, idant galėtum padauginti gerus darbus savo srš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”